เพื่อที่จะปรับปรุงงานกระบวนการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองเทคโนโลยีสารสนเทศได้เริ่มใช้งานระบบ support ticket system

ทุก ๆ ปัญหาที่ท่านแจ้งเข้ามาจะมีหมายเลข ticket กำกับ เจ้าหน้าที่ของเราจะเห็นรายการปัญหาที่แจ้งเข้ามา และดำเนินการแก้ปัญหาพร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ท่านทราบ ระบบยังมีการบันทึกประวัติการให้บริการเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในภายหลัง

  • ท่านอาจเริ่มต้นด้วยการค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากคลังความรู้ของเรา
    ที่ช่องค้นหาด้านบน
  • หากท่านต้องการแจ้งปัญหา ให้กดปุ่ม "เปิด Ticket ใหม่" สีฟ้าด้านข้าง
  • ท่านสามารถติดตามสถานะการรับบริการได้ โดยการกดปุ่มสีเขียว
    "ตรวจสอบสถานะทิคเก็ต" แล้วระบุ ticket number กับอีเมล์ของท่าน